RDDI Jaarplan 2024: Samen werken aan vertrouwen

Volgens Hella Borking, plaatsvervangend directeur van RDDI, zijn we als rijksoverheid – nipt – op de helft van de veranderopgave naar een open overheid met een informatiehuishouding op orde. “Er is al veel bewustheid, maar we zijn nog niet genoeg op stoom.” Erik Mulder, waarnemend directeur: “En daarbij kan RDDI het oliemannetje zijn. De departementen moeten doorontwikkelen en wij kunnen daarbij helpen met onze producten en diensten. Zodat het zo gesmeerd mogelijk verloopt.” In het RDDI Jaarplan lees je hoe.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©RDDI

RDDI zal zich met nog meer inzet richten op datgene wat vanaf het begin de missie is geweest: het projectmatig ontwikkelen van generieke middelen om rijksorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van merkbare verbeteringen in de informatiehuishouding. Zo blijft RDDI ook in 2024 samen met andere organisaties werken aan vertrouwen.

De belangrijkste streefbeelden voor de informatiehuishouding:

  • Professioneel informatiebeheer bij de Rijksoverheid met een informatiehuishouding op orde (volwassenheidsniveau 4).
  • Voorzien in informatiebehoefte en verbeteren informatierelatie door openbaarmaking.

De aandachtspunten voor 2024:

  • Preadvies Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE): het gaat nog niet goed.
  • Onderzoek Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over Woo: journalisten niet tevreden.

Naar het RDDI Jaarplan 2024 >