Aan de slag met actieve openbaarmaking

Informatiehuishouding is het middel, openbaarmaking het doel. Daarover vertellen RDDI-projectleider Openbaarmaking en Informatiehuishouding Peter Bont, Carina Jacobi van het programma Open Overheid en Rogier van Houts van KOOP in de novembereditie van Od waarin de verschillende RDDI-projecten worden uitgelicht. Met de oproep: Overheidsorganisaties: aan de slag! En daarbij gaat het om meer dan techniek; het is ook een kwestie van cultuur.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Od, Hilbert Krane

Webinar ‘De wet open overheid: actieve openbaarmaking’

Peter spreekt ook over actieve openbaarmaking tijdens de 8e Week van Grip op Informatie van de VNG, van 9 tot en met 16 november. Op dinsdag 14 november verzorgt hij samen met Carina en Arne Otte van PLOOI het webinar ‘De wet open overheid: actieve openbaarmaking’. Inclusief tips over hoe je concrete stappen kan zetten om actieve openbaarmaking vorm te geven. Ben je een Woo-projectleider of -coördinator? Meld je snel aan!

Inloopspreekuur 'Ervaring opdoen actieve openbaarmaking'

Vragen over openbaar maken? Bijvoorbeeld over de Woo-index of de werkdefinities van de informatiecategorieën? Loop binnen bij een van de maandelijkse digitale spreekuren over actieve openbaarmaking! Je kunt je hier aanmelden voor de sessie van 16 november van 10.00 tot 11.00 uur. De inloopspreekuren, georganiseerd door het Programma PLOOI, RDDI en KOOP/Logius, zijn bedoeld voor alle organisaties die vallen onder de Woo.