E-mailarchivering op de agenda bij alle kerndepartementen

Alle 12 kerndepartementen werken efficiënt samen om alles wat nodig is voor e-mailarchivering voor eind 2023 geïmplementeerd te hebben. Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (Archiefwet, Woo en AVG) is het noodzakelijk gebleken dat e-mailbestanden – net als alle andere content - onderdeel van het archiefbeleid moeten gaan uitmaken.

Efficiënt samenwerken

Alle kerndepartementen werken daarom efficiënt samen aan e-mailarchivering, onder andere met behulp van een projectplanningstool. Deze tool bevat ook een loketfunctie waar betrokken deelnemers hun vragen kunnen stellen over de implementatie van e-mailarchivering. Het werken op één centrale plek helpt deze medewerkers bij vragen die zij hebben over de concrete uitvoering van de planning. Collega’s zijn hiermee ook direct op de hoogte dankzij andermans vragen. Daarnaast maakt de tool voor hen ook inzichtelijk wat precies bij welke partij is belegd en waar men tegenaan loopt.

Grote animo voor dit onderwerp

Eerder bleek al dat voor e-mailarchivering veel aandacht is, getuige de grote animo voor de bijeenkomst ‘E-mailarchivering voor uitvoeringsorganisaties’ afgelopen mei, waar maar liefst 20 uitvoeringsorganisaties, ZBO’s en HoCoSta’s van de partij waren.

Lees meer over de voortgang van het project e-mailarchivering.