Ambassadeurs van het Leerhuis stellen zich voor

Hoe kun je leren leuker maken voor Rijksmedewerkers die in hun werk te maken hebben met informatiehuishouding? Die vraag staat centraal bij het Leerhuis Informatiehuishouding. Dat is een plek waar professionals van en met elkaar kunnen leren. Een van de manieren waarop het Leerhuis in contact blijft met alle verschillende werkplekken waar informatiehuishouding een rol speelt is door hun ambassadeurs. De komende tijd stellen wij ze aan je voor.

Sebo Boerma is onderwijskundige en projectadviseur bij het Leerhuis. ‘Ambassadeurs brengen het Leerhuis onder de aandacht binnen hun eigen organisaties. Ze halen vragen op en stemmen het aanbod aan activiteiten af.’ Hij vertelt hoe hij de afgelopen tijd heeft ontdekt hoeveel informatiehuishouding te maken heeft met leren op de werkplek. ‘Als je je informatie toegankelijk maakt en op orde hebt, dan kun je ook sneller informatie tot je nemen en verwerken. Dat maakt het niet alleen eenvoudiger, maar ook leerzamer. En ik zie om me heen dat dit mensen inspireert.’

Yàsir van Holst werkt nu inmiddels zo’n vijf jaar als inhoudelijk adviseur informatiehuishouding, waarvan de laatste paar jaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Ik heb dit vakgebied gekozen vanwege mijn interesse in verander- en procesmanagement. Binnen het thema informatiehuishouding liggen daar grote opgaven, of positiever gezegd; veel mogelijkheden,’ zo geeft hij aan. Hij vervolgt: ‘Het ligt voor de hand dat leren daar een belangrijke component van is – zonder leren kun je ook niet verbeteren. Binnen mijn organisatie zet ik me in om passend aanbod te ontwikkelen en het Leerhuis is daarbij van grote hulp. Daarom zet ik mij graag in als ambassadeur.’

Vergroot afbeelding Portretfoto van Yàsir van Holst
Yàsir van Holst

Marije Kruize-van Campenhout werkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij vertelt: ‘Ons vak is altijd in beweging. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat maakt het boeiend om met de kennis en inzichten van nu richting te geven aan de oplossingen voor de toekomst. Én om aan de slag te gaan met wat er nu al voorhanden is. Als ambassadeur kunnen wij informatieprofessionals vanuit het Leerhuis ondersteunen. We bieden ze een netwerk waar we ervaringen met elkaar delen en elkaar bevragen. Zo komen we samen tot praktische oplossingen voor in de praktijk.’

Vergroot afbeelding Marije Kruize-van Campenhout - OCW
Marije Kruize-van Campenhout

Rogier Bosman werkt bij de Belastingdienst. ‘Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat ik via mijn eerdere werk bij de gemeente en door de berichten uit de media, kennis heb gekregen van de acute uitdagingen waar de Belastingdienst voor staat op het gebied van informatiebeheer. En ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen,’ zo vertelt hij. ‘Ik ben ambassadeur geworden om de mogelijkheden die het Leerhuis biedt aan medewerkers van de Rijksoverheid ook naar mijn collega’s bij de Belastingdienst te brengen.’

Vergroot afbeelding Rogier Bosman - Belastingdienst
Rogier Bosman

Janneke de Jong is onderwijskundig adviseur bij het Nationaal Archief. Zij geeft aan dat ze ambassadeur is geworden omdat het Nationaal Archief bijdraagt aan het Leerhuis en zelf ook afnemer is. ‘Ik hoop de bekendheid van het Leerhuis te vergroten en ik wil input ophalen onder alle professionals die werken binnen informatiehuishouding om zo onze kennis en vaardigheden te versterken, en ons aanbod te verbeteren.’

Vergroot afbeelding Janneke de Jong - Nationaal Archief
Janneke de Jong

Heb je interesse om ook ambassadeur te worden? Meld je dan bij Sebo Boerma: s.p.boerma@minocw.nl.