Meld je aan voor de klankbordgroep Sociale Media Archivering

Op 21 februari en 28 maart organiseert het project Sociale Media Archivering de eerste twee klankbordgroep sessies van 2023. Binnen het project Sociale Media Archivering is gewerkt aan de verschillende thema’s die centraal staan bij het archiveren van overheidsinformatie op sociale media. Vanuit deze thema’s wordt een Whitepaper met advies voor het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie op sociale media gemaakt. Wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Geef je dan snel op!

Eerste klankbordsessie 21 februari

De eerste klankbordsessie is gepland voor 21 februari van half 10 tot half 1 bij OC&W in het nieuwscafé. In deze klankbord groep worden de volgende thema’s uitgelicht: Nut en Noodzaak van archivering van sociale media berichten en Gebruik en Beheer van Sociale media en Definities ten aanzien van sociale media. Daarnaast neemt het projectteam de klankbordgroep mee in de verschillende thema’s door middel van een algemene inleiding.

Tweede klankbordsessie 28 maart

De tweede klankbordgroep vindt plaats op 28 maart en daarin wordt het juridisch kader behandelt ten aanzien van het archiveren van overheidsinformatie op sociale media. Ook staan de thema’s Waardering en Selectie en Technieken ten aanzien van sociale media archivering op de agenda. Deze klankbord is in het nieuwscafé van half tien tot half 1 bij OC&W.

De conceptdocumenten worden een week voor de klankbordsessie rondgestuurd ter review en voorbereiding door de klankbordleden.

Meld je aan voor de klankbordgroep

Heb jij interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep? Geef je dan op bij: m.j.dol@minocw.nl