Herkenbare verhalen over versiebeheer en vernietigingsstress

Saskia Giesbers, zelfbenoemd choreograaf in informatiebeheer, kwam min of meer per toeval in de wereld van informatiebeheer terecht. Tijdens haar IDM-opleiding (informatiedienst­verlening en -management) kwam ze erachter hoe complex deze wereld is.

In Kan dit weg? schrijft Giesbers verhalen. Verhalen over hoe zij vanuit haar kennis en kunde organisaties heeft helpen veranderen als het gaat om informatiebeheer. Dit kan vanuit verschillende rollen zijn: vakspecialist en vraagbaak, trekker bij veranderingen of verbinder, trainer en coach, maar ook de onafhankelijke controleur van kwaliteit. Vaak vraagt een verandering of verbetering van het informatiebeheer om een combinatie van deze rollen.

Tips

‘Over de kernboodschap van het boek,’ schrijft de auteur zelf: ‘Met name doet dit boek een appel op informatieprofessionals om te helpen, om problemen anders te benaderen, zodat een volgende crisis of affaire kan worden voorkomen.’

In een achttal hoofdstukken neemt Giesbers de lezer mee in het informatiebeheer, van de traditionele DIV tot herpositionering van het vakgebied in een veranderende maatschappij en overheid. En hoe de archiefmedewerker steeds meer een records manager werd en moet worden. Van archief als eindhalte tot core business bij iedere overheidsinstantie. Daarnaast geeft Giesbers ook tips over uiteenlopende onderwerpen als: omgaan met versiebeheer, papierloos vergaderen, AVG en omgaan met vernietigingsstress.

De kracht van Kan dit weg? zit hem niet zozeer in de diepgang van de verschillende onderwerpen, maar meer in de herkenning voor de informatieprofessional en de duidelijk omschreven voorbeelden uit de praktijk. Het boek leent zich daarmee uitstekend als een naslagwerk voor de informatiebeheerder of -professional en kan daarnaast een goede basis zijn voor een gesprek over deze onderwerpen met vakgenoten en andere collega’s binnen de overheid. Laten zien en bespreken hoe complex het vakgebied is, is een van de belangrijkste uitgangspunten voor Giesbers.

Wie een boek zoekt met diepgaande analyses over beheer en archiveringsvraagstukken, komt bedrogen uit. Kan dit weg? is ook toegankelijk voor collega’s van buiten het vakgebied, daarom zijn de onderwerpen vrij algemeen. Voor de geïnteresseerden sluit het boek af met een overzicht met literatuur en artikelen om meer over bepaalde onderwerpen te lezen.

Actueler dan ooit

Giesbers’ voorbeelden uit de praktijk aan de hand van pseudoniemen, is wat betreft schrijfstijl smaakgevoelig en kunnen voor sommige lezers een reden zijn om af te haken. Toch is Kan dit Weg? een belangrijk boek: het zorgt voor meer aandacht voor de positionering van de informatiebeheerder en het belang van een toegankelijke informatievoorziening. Zeker gezien de implementaties van de Wet open overheid, zijn deze thema’s actueler dan ooit.

Het gaat Giesbers uiteindelijk om de dialoog: hoe willen en moeten we onze informatie opslaan en beheren, hoe kunnen we dit terugvinden, hoe zorgen we ervoor dat inwoners bij deze informatie kunnen komen? Actie en verandering komen niet alleen maar door lezen en praten: ‘Dus: ga aan de bak.’ Kan dit weg? heeft de potentie om het vakgebied en de professional in beweging te krijgen. Onmisbaar voor een overheid die open, transparant en toegankelijk wil worden en blijven.

Dit artikel verscheen eerder in het OD Magazine 'In het hart van het beleid'.