Handreiking met handvatten voor het duurzaam digitaal toegankelijk maken van pdf’s

Veel informatie en dienstverlening van de Rijksoverheid is tegenwoordig vooral via websites beschikbaar. Digitale toegankelijkheid wordt daarmee steeds belangrijker, want de informatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ook voor circa twee miljoen mensen in Nederland met een beperking.

Vergroot afbeelding Handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf's
Beeld: ©RDDI

Eén van de grootste problemen rondom duurzaam digitale toegankelijkheid zijn pdf-bestanden: het is voor gebruikers lastig om een duurzaam digitaal toegankelijke pdf te creëren. Hierdoor zijn er binnen Rijksorganisaties veel ontoegankelijke pdf-documenten in omloop. Bovendien stijgt dit aantal nog altijd door de blijvende toestroom hiervan. Het gevolg hiervan is dat informatie niet beschikbaar is voor iemand die bijvoorbeeld slechtziend is. 

Wil je weten wat jij kunt doen om pdf’s digitaal toegankelijk te maken? Bekijk de Handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf’s voor de Rijksoverheid. In de handreiking worden er handvatten geboden waarmee een aanpak gerealiseerd kan worden om informatie in pdf’s zo toegankelijk mogelijk te maken. Raadpleeg voor meer informatie de website van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Toegankelijkheid.