Eind April: vervolgadvies voor berichtenapps

Op 10 en 22 maart vonden de werksessies over berichtenapps plaats onder leiding van ICTU. In deze sessies hebben informatieprofessionals hun wensen en behoeften gedeeld met RDDI op het gebied van berichtenapps.

Tijdens de werksessies zijn drie sprekers ingegaan op een voorbeeld uit de praktijk, de techniek en het gedrag rondom de beleidslijn berichtenapps. Uit de antwoorden van de deelnemers kwam naar voren dat een groot deel de handreiking 'bewaren chatberichten' bruikbaar of handig vindt maar dat een aantal er nog niet goed bekend mee was. Hier is dus nog werk aan de winkel voor RDDI.

Eind april leggen wij een rapport voor aan het Strategisch Beraad om onze bevindingen te delen en vervolgstappen te adviseren.

Vergroot afbeelding appen op smartphone
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen