Nieuwe ontwikkelingen Future Lab

De maatschappij verandert voortdurend, ook hoe we naar informatie en digitalisering kijken en ermee omgaan. Dit heeft ook een weerslag op organisaties en op de Rijksoverheid en hoe zij met digitale informatie omgaan. RDDI verkent de toekomst van de digitale informatiehuishouding in het project Future Lab. We praten je bij over de ontwikkelingen in de afgelopen weken.

Ruimte voor opgaveteams: Sprint 1 afgerond

In "Ruimte voor opgaveteams" wordt in een samenwerking tussen verschillende programma's (Grenzeloos Samenwerken, Hybride Werken, Duurzame Bedrijfsvoering Rijk en het Future Lab van RDDI) gewerkt aan het creëren van de randvoorwaarde voor interdepartementale samenwerking aan maatschappelijke opgaves. Vorige week hebben we onze eerste sprint van 4 weken afgerond. Aan onze stakeholders hebben we kunnen presenteren welke lessen we in deze korte tijd al hebben geleerd en wat we de komende periode gaan opleveren.

Try-out workshopreeks: 'Duik in de onderstromen'

In het voorjaar van 2022 organiseren we in samenwerking met het Cyber Innovation Hub (CIH) van het ministerie van Defensie een try-out workshopreeks ‘Duik in de onderstromen’. Het doel van de reeks is om bewustzijn te creëren voor cyber- en informatie incidenten. CIH is zich vanuit haar taak om inzicht te krijgen in de laatste digitale mogelijkheden om zaken zowel digitaal te beschermen als stuk te krijgen, zeer bewust van de digitale kansen en uitdagingen. In drie dagdelen wordt aan de hand van colleges en diverse voorbeelden meer inzicht gegeven in welke middelen nu al beschikbaar zijn om het noodzakelijke digitale balanceer act te perfectioneren. Indien succesvol willen we de workshop assimileren in het RDDI Leerhuis.

Werkateliers najaar 2021

Verleden najaar hebben we vier werkateliers georganiseerd bij een groot aantal nieuwe netwerken (KNVI, Rijks I-Trainees, HR ICT en DG Samenleving en Covid-19). Tijdens de werkateliers gingen de verschillende organisaties in gesprek om de toekomstverkenning te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dat bracht veel verschillende inzichten en invalshoeken. Zo blijkt dat er behoefte is aan meer aandacht voor het beter op orde brengen van verschillende informatiestromen. Zowel om de verschillende informatiebronnen overzichtelijk te houden als om nieuwe informatie goed met elkaar te kunnen verbinden. De zwermfacilitator (zie p. 45 uit de toekomstverkenning) kan een oplossing bieden om de informatie in goede banen te leiden. Vooral nu de overheid op verschillende vraagstukken over de grenzen van de ministeries heen werken, zoals met Covid-19. Een zwermfacilitator kan als connectie tussen de verschillende organisaties werken.

Artikel ‘Op weg naar verandering’ in Od magazine

In ons artikel in het Od magazine vertellen we over het informatiehoudingen frame van Reframing Studio en hoe wij bezig zijn met het vormgeven van de transitie naar de toekomst. We vertellen wat transitiepaden zijn en welke we al hebben om mee aan de slag te gaan.