Project BODO pakt door

Het Strategisch Beraad is op 21 september akkoord gegaan met het Plan van Aanpak van project BODO (Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie). Daarnaast is ingestemd met voortzetting van het project in 2022.

"Voortzetting van het project komend jaar betekent dat we meer tijd en ruimte hebben om de voorgenomen pilots (Overzicht & Inzicht en Zoeken & Opruimen) uit te voeren", zegt projectleider Ben van den Brande. "Ook kunnen we daar de vruchten van plukken in de vorm van kennisdeling en producten. Daarnaast ontstaat er gelegenheid om een aantal thema’s (weer) op te pakken die nu op de plank waren gezet. Niet in de laatste plaats kan er dan ook weer aandacht zijn voor overbrenging zelf!"