BZK lanceert actieplan Open Overheid

Een open overheid moet bijdragen aan onderhoud aan en versterking van de democratie. Dat is het uitgangspunt van het vierde actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Er is alleen sprake van een open democratie als er openheid is binnen overheidsorganisaties en ook naar buiten toe, staat te lezen in het actieplan.

Het actieplan Open Overheid kent dertien actiepunten. Enkele voorbeelden zijn investeren in ambtelijk vakmanschap, actieve openbaarmaking van documenten door het rijk en transparantie in het verkiezingsproces en in de Wet op politieke partijen. De actiepunten zijn verdeeld over zeven thema’s: open democratie, open informatie, open communicatie, open organisatie, open inkoop, open technologie en open recht.

Let op! Dit actieplan is opgesteld door het ministerie van BZK met actieve input van maatschappelijke partners, zoals de stichting Open State Foundation. Dit plan staat daarmee los van het generieke actieplan en de departementale plannen waar momenteel aan gewerkt wordt.