11 september iBestuur Congres 2024 | De Verdieping

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd
  • Locatie NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1, Nieuwegein

Onder het overkoepelende thema 'De Verdieping' komen collega’s uit de brede overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en markt op dit jaarlijkse congres van iBestuur bijeen voor een dag vol verdieping, debat en netwerken.

Het draait deze dag om de verdieping van onderwerpen die essentieel zijn voor de toekomst van onze digitale samenleving; het verbeteren van de dienstverlening, met als doel een veilige en inclusieve overheid te creëren die luistert naar haar burgers.

Daarnaast is de aandacht gericht op de impact van AI en algoritmes op de democratische waarden en wordt onderzocht hoe technologie kan bijdragen aan meer transparantie en eerlijkheid. Ook wordt aandacht besteed aan de weerbaarheid van organisaties en samenleving tegen digitale bedreigingen en aan het bevorderen van brede welvaart door middel van open data en innovatieve technologieën. 

Naast een gevarieerd inhoudelijk programma met vooraanstaande sprekers uit verschillende sectoren, biedt het congres volop gelegenheid om op het verdiepingsplein in contact te komen met i-Bestuurders uit de overheid, het onderwijs, de wetenschap en de IT-sector om kennis uit te wisselen, nieuwe inzichten op te doen en nieuwe contacten te leggen.

Interesse?

De doelgroep van het iBestuur Congres bestaat uit bestuurders en beslissers, verantwoordelijk voor of betrokken bij i-overheid, vanuit alle departementen, gemeenten, provincies, waterschappen, AG's, ZBO's, uitvoeringsorganisaties, onderwijs en wetenschap, en bedrijfsleven.

Deelname aan iBestuur Congres 2024 is uitsluitend op uitnodiging. Interesse in deelname en herken je je in de doelgroep? Vul het interesseformulier in op de website van het iBestuur Congres . Hier vind je ook meer informatie over de verdere invulling van de dag.

Bekijk hier de terugblik op het iBestuur Congres 2023.