25 mei Demo Donderdag: Toegankelijkheid in kaart brengen met urban analytics: meten is weten?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Aanmelden kan via p.h.vanhoudt@minocw.nl o.v.v. aanmelding Demo Donderdag, waarna je voorafgaand aan de digitale bijeenkomst een link zal ontvangen.

Onderzoekers aan het Urban Analytics lab van de TU Delft ontwikkelen interactieve kaarten die de afstand van verschillende burgers tot publieke voorzieningen vastleggen. Daarbij kun je denken aan basisscholen, ziekenhuizen, bibliotheken, sportlocaties en groene buitengebieden. Betrokken PhD onderzoekers Roos Teeuwen en Vasileios Milias zullen een demonstratie geven van de mogelijkheden rondom hun meest recente toepassingen van urban analytics.

Dataficatie en informatie-armoede

Met hun laatste interactieve kaart genaamd CTwalk Map kan per openbare plek worden bekeken hoe groot de kans is dat je personen uit andere gelederen van de samenleving tegen het lijf loopt. Een mooi voorbeeld van hoe dataficatie ook kan worden ingezet om diverse mensen elkaar te laten ontmoeten in plaats van menselijk contact overbodig te maken.

Als data zoveel waarde heeft, zouden we dan niet veel meer data moeten verzamelen en op basis daarvan bepalen wat passend beleid is? En wie verzamelt en beheert die data?

Voor de informatiehuishouding kan dergelijk inzicht ook gebruikt worden om de afstand die verschillende burgers ervaren tot overheidsinformatie in kaart te brengen. Waar overheidsinformatie voor de digitaal-vaardige burger slechts een click of swipe verwijderd is, geldt voor anderen dat ze zijn aangewezen op de benenwagen of andere vervoersmiddelen om een loket te kunnen bezoeken. Vervoersmogelijkheden zijn echter niet gelijkmatig verdeeld over de bevolking - een fenomeen dat vaak wordt aangeduid als mobiliteitsarmoede. Stel nu eens dat we ieders toegankelijkheid tot het dichtstbijzijnde informatieloket in kaart zouden brengen – zouden we dan kunnen spreken van informatie-armoede?

We gaan er samen over in gesprek tijdens de komende Demo Donderdag!