Stappenplan Open op Orde

Het generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde is de basis voor dit stappenplan.De 7 stappen uit dit stappenplan kunnen voor een deel ook parallel aan elkaar worden uitgevoerd.

Het is een hulpmiddel geen blauwdruk!