Wet open overheid vervangt Wob

Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) en met een novelle die het wetsvoorstel op enkele punten aanpast en verduidelijkt. De fracties van CDA, CU en SGP stemden tegen het initiatiefvoorstel; de SGP stemde wel voor de novelle. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. Daarmee komt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.

Vergroot afbeelding stapel Wob verzoeken
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen

Doel van het wetsvoorstel is overheden en semi-overheden transparanter te maken in het belang van openbaarheid van publieke informatie. De Woo maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. Een belangrijke verandering ten opzichte van de Wob voor overheidsorganisaties, is dat actieve openbaarmaking van bepaalde categorie├źn informatie verplicht wordt. Dit zal op een gefaseerde manier gaan gebeuren. Over de fasering van de categorie├źn vindt nog besluitvorming plaats. Daarnaast blijft de algemene termijn van vier weken voor Wob/Woo-verzoeken staan, maar de verlengingstermijn wordt verkort van vier naar twee weken. Ook zijn overheidsorganisaties verplicht om een of meer contactpersonen aan te wijzen die burgers kunnen informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie.

Voor meer informatie, zie het uitgebreide nieuwsbericht op de site van de Eerste Kamer:

Eerste Kamer stemt in met de Wet open overheid - Eerste Kamer der Staten-Generaal