Woo-Doeth

De Wet open overheid (Woo) regelt de toegang tot overheidsinformatie. Het doel van de wet is om burgers inzicht te geven in het overheidshandelen en zo deelname aan democratie en besluitvorming mogelijk te maken. Het project Woo-Doeth (Doorontwikkeling om elkaar te helpen) gaat  rijksorganisaties ondersteunen bij het tijdig afhandelen van Woo-verzoeken. Dit doen we met gerichte oplossing van generieke problemen. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat interne factoren, in het bijzonder de informatiehuishouding, een tijdige en goede afhandeling van Woo-verzoeken kunnen vergemakkelijken. 

Aanleiding voor het project

Het IMI/OSF-rapport Matglas stelt dat overheden sinds de inwerkingtreding veel tijd en energie investeren om te kunnen voldoen aan de ambities en verlplichtingen van de Woo. Maar er komen steeds meer Woo-verzoeken binnen en het lukt niet voldoende om die op tijd af te handelen. Daarom wordt er vanuit Rijksprogramma's gewerkt aan het verbeteren van de processen rond die afhandeling. RDDI deed dit eerder met het project Woo-hulp, en nu met Woo-Doeth.

Verbetering nodig en mogelijk

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding heeft in 2022 keukentafelsessies gehouden waaruit een aantal conclusies over Woo-verzoeken zijn getrokken, o.a. dat de afhandeling een ketenproces zou moeten zijn en er behoefte is aan een goed stappenplan.

Bij de implementatie van het product Woo-Hulp tooling  (software die bestaat uit de diensten "Lakken" en ''Zoek en Vind") bleek dat er ook zaken rond het Woo-proces zijn die relatief eenvoudig opgelost kunnen worden.

Het RDDI-project Woo-Doeth wordt ingericht om opgedane kennis vanuit de implementaties in te zetten om oplossingen te realiseren voor ontstane problemen. De departementen zijn grotendeels aangesloten op de dienstverlening en in overleg met Doc-Direkt , is besloten dat zij de implementatieopdracht verder afronden. 

Stand van zaken

Er wordt actief gewerkt aan het project Woo-Doeth. De opdracht voor het project is officieel gegeven via het Opdrachtgeversoverleg en is goedgekeurd. Het project wordt uitgevoerd onder Actielijn 2 (Volume en aard van informatie) en heeft koppelvlakken met Actielijn 3 (Informatiesystemen) en Actielijn 4 (Bestuur en naleving). Deze worden gemanaged vanuit het kernteam. Om de vaart in het proces te houden is er een plan van aanpak opgesteld, dat in mei 2023 is behandeld in het Strategisch Beraad.

Op dit moment worden de projectteams samengesteld om van start te kunnen gaan met de opleveringen.
 

Deelprojecten

deWooDatZitZo

Nieuws

Meer nieuws