Website Waarderingskamer als eerste goed gearchiveerd

De Waarderingskamer heeft als eerste rijksorganisatie de nadere overeenkomst (NOK) getekend met de winnaar van de rijksbrede aanbesteding (GW Cross Media) om hun website dagelijks te archiveren. Hiermee wordt de website van de Waarderingskamer de eerste die voldoet aan de Richtlijn websitearchivering die is vastgesteld.  Burgers die de site van de waarderingskamer bezoeken vinden daar informatie over of gemeenten de WOZ-regelingen goed uitvoeren. 

Webarchief Waarderingskamer half juli online

GW Cross Media, de dienstverlener met wie het Rijk een raamovereenkomst is aangegaan om alle websites van het Rijk te archiveren, richt nu de nieuwe webarchivering-omgeving in. Het is de bedoeling dat de Waarderingskamer vanaf 5 juli kan testen en dat hun webarchief in de week van 12 juli online komt.

Soepele implementatie

In juli zullen ook MinSZW, de SVB, de Nationale Ombudsman, de Hoge Raad der Nederlanden, Het Kabinet van de Koning, de Algemene Rekenkamer, de Doping Autoriteit en MinVWS NOK’s tekenen. De ervaringen die de Waarderingskamer opdoet, zijn belangrijk voor de soepele implementatie van de webarchivering bij andere organisaties.

Maatschappelijk belang

Webarchivering geeft burgers een betere rechtspositie, omdat mensen zich nu kunnen beroepen op eerdere berichtgeving en bijvoorbeeld kunnen teruggaan naar de berichtgeving van de datum waarop een (afgewezen) aanvraag is ingediend.