Projectorganisatie

Dit project werkt samen met Doc-Direct, het Nationaal archief, OCW, Financiën, J&V, BZK en Open op Orde. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Yoëlle Bal, projectsecretaris, y.bal@minocw.nl.

Dit project maakt gebruik van een samenwerkingsruimte.

Werksessies

Periodiek organiseert het project Voorziening Chatarchivering werksessies waaraan geïnteresseerden uit de departementen en andere overheden deelnemen. Op deze manier houden we elkaar op de hoogte van wat er speelt rondom de kabinetsmaatregelen en welke voorzieningen daarbij ondersteunen. Het delen van kennis en ervaringen staat centraal.

Voor deelname aan de expertsessie en/of de verslaglegging van de laatste bijeenkomst kan contact opgenomen worden met project secretaris Yoëlle Bal, email: y.bal@minocw.nl 

Neem contact met ons op

Maximaal 1000 tekens
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)