Toolkit Informatiehuishouding - Werkblad sessie 1

Projectplannen, rapportages, jaarverslagen, rapporten, procedures; de informatie die je creëert is belangrijk. Voor jezelf, je collega's, de wetenschap en de samenleving. Niet alleen voor nu, ook voor de toekomst. Ga daarom als team aan de slag met informatiehuishouding. In de 1e sessie gaan jullie aan de slag met informatiehuishouding. Door samen te bepalen wat er beter kan, zetten jullie de 1e stap voor goed vindbare informatie en daarmee een opener overheid.