Gedrag in Overheidsinformatie

Als reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is het Generiek actieplan Open op Orde vastgesteld. Open op Orde gaat over de verbetering van de Informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Open op Orde bestaat uit vier actielijnen. De eerste actielijn betreft de Informatieprofessional en de Rijksmedewerker. Het project Gedrag in Overheidsinformatie (voorheen Leerhuis Rijksmedewerker) binnen deze actielijn en richt zich specifiek op de rijksmedewerker, met speciale aandacht voor de leidinggevende.

Aanleiding voor het project

Het project Gedrag in Overheidsinformatie (GO) valt onder Actielijn 1 van Open op Orde en richt zich specifiek op de rijksmedewerker. De uitdaging van dit project is om het gedrag van alle rijksmedewerkers te veranderen in hoe zij beter met overheidsinformatie omgaan. Rijksmedewerkers worden in staat gesteld om deze verantwoordelijkheid te nemen doordat ze worden gefaciliteerd met beschikbare expertise, advies en gebruiksvriendelijke informatiesystemen die aansluiten bij afspraken over werkprocessen. Gedragsverandering is geen makkelijke taak. Het betreft in veel gevallen het doorbreken van gewoontes en het beïnvloeden van meerdere gedragsindicatoren die verantwoordelijk zijn voor het gedrag. Daarnaast heeft dit project een grote scope. Bij de rijksoverheid werken ruim 300.000 mensen.

Wat doet het project?

Om de gedragsverandering te bewerkstelligen ontwikkelt RDDI samen met strategische partners zoals de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) en met Ambtelijk Vakmanschap en Open Overheid producten. Deze producten zijn gericht op de rijksmedewerker en leidinggevende. Daarnaast worden er geregeld (gedrags-)onderzoeken uitgevoerd, zodat de keuzes die gemaakt worden gebaseerd zijn op data en niet op meningen.

Naast dat rijksmedewerkers en leidinggevenden meer moeten weten over hoe om te gaan met overheidsinformatie, speelt gedrag de belangrijkste rol. Daarom gaan wij in de communicatie vooral in op het gevoel dat hoort bij goed omgaan met overheidsinformatie (o.a. door met kernwaarden te werken) en door ons te richten op het doorbreken van automatismen om nieuw gedrag eigen te maken.

Stand van zaken

Vanuit Gedrag in Overheidsinformatie (voorheen Leerhuis Rijksmedewerker) zijn inmiddels meerdere producten ontwikkeld. Zo is er een digitale kaartenset beschikbaar waarmee rijksmedewerkers met hun team van gedachten kunnen wisselen over informatiehuishouding en actieve openbaarmaking. Daarnaast staan op het platform van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) e-learnings die meer vertellen over het ‘wat’, ‘waarom’ en ‘hoe’ van actieve openbaarmaking. Meer hierover lees je terug op het platform RADIO.


 

Vergroot afbeelding Header nieuwsbrief #LekkerOpOrde
Beeld: Rijksoverheid

Toolkit #LekkerOpOrde

Mails, appjes, notities en beleidsstukken: alle informatie waar jij mee werkt is belangrijk. Voor jezelf, voor collega’s én voor Nederland. Niet alleen nu, ook in de toekomst. De komende jaren gaan we de manier waarop we bij de rijksoverheid omgaan met informatie verbeteren. Iedere medewerker van de rijksoverheid gaat hier iets van merken en heeft hierin een rol. Ook jij.

Ga dus samen met je team aan de slag. Ruim op, maak vindbaar en help elkaar. En ga in gesprek over waarom we dit doen. De toolkit van de campagne #LekkerOpOrde helpt je om dit gesprek aan te gaan met je team. En de video's geven je een paar handige tips.

Uit de praktijk

InformatieThuishouding

Nieuws

Meer nieuws