Future Lab werkt met Actielijn 3 aan informatiehuishouding van de toekomst

Verouderde en gebruiksonvriendelijke IT-systemen zijn voor veel rijksmedewerkers herkenbaar. Het generiek actieplan ‘Open op orde’ kaart deze problemen aan en biedt een plan om te zorgen dat dit problemen van het verleden worden. Met de kennis die is opgedaan in het project Future Lab is er in Actielijn 3 nu opgenomen hoe we in de toekomst op een innovatieve manier de informatiehuishouding kunnen (door)ontwikkelen.

Naar aanleiding van het generiek actieplan heeft Actielijn 3 een verkenning opgesteld die aangeeft welke veranderingen moeten plaatsvinden in de huidige informatiesystemen van de overheid.

Dit doet de actielijn langs twee sporen; een spoor gericht op de korte termijn en een spoor gericht op de toekomst. De actielijn gebruikt, met name voor dit tweede spoor, de opgedane kennis van Future Lab. Onder andere het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ heeft hieraan bijgedragen.

Voor het einde van dit jaar is het de bedoeling dat de actielijn, in samenwerking met Future Lab, een breed gedragen houtskoolschets maakt van een samenhangende visie op de informatiehuishouding van de toekomst. Daarbij is nadrukkelijk het perspectief van de ambtenaar nodig. Wat heb je als medewerker nodig om je werk goed te kunnen doen? En wat is er nodig bij het vormen van beleid en de uitvoering hiervan? Met deze houtskoolschets werken we aan een visie die richting geeft aan nieuwe innovaties voor de informatiehuishouding van de toekomst.

Meer weten of actief betrokken raken? Klop dan aan bij Dirk Jan van den Linden (DirkJan.vanderLinden@ictu.nl).