Onderstromen werksessie: een duik in de toekomst van informatie

Donderdag 9 juni organiseerde het RDDI-project Future Lab in samenwerking met Sem Carree (innovatie expert bij Transformers en docent op de TU Delft) een werksessie over de onderstromen uit het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. De informatiehuishouding van de toekomst is onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop we met informatie omgaan te midden van snelle maatschappelijke en technologische veranderingen. Aan de hand van twaalf grote onderstromen wordt de wereld rondom informatie binnen en buiten het Rijk in kaart gebracht.

Vergroot afbeelding Aan verschillende tafels praten groepjes mensen met elkaar.
Beeld: ©Ministerie OCW

De sessie werd begeleid door Sem Carree en bestond uit drie delen. In het eerste deel hebben de deelnemers informatie gekregen over welke onderstromen er zijn en waarom het belangrijk is om de onderstromen te herkennen. In het tweede deel hebben we een brug gemaakt tussen de theorie en praktijk. Hoe hebben de onderstromen namelijk invloed op je als je werkt met informatie? In het laatste deel hebben we nagedacht over het ontwikkelen van een tool. Hoe zorgen we ervoor dat onze collega’s binnen het Rijk meer inzicht krijgen in de onderstromen? 

De deelnemers benoemden dat ze meer grip hebben gekregen op de onderstromen en wat het voor hun werk betekent. Ook is de eerste stap gemaakt richting het ontwikkelen van een tool. In de toekomst willen we meer werksessies organiseren voor het genereren van ideeën voor het nader uitwerken van de onderstromen. Want hoe zorgen we voor meer praktisch inzicht van en tussen de onderstromen van de informatiehuishouding? Heb je ideeën en wil je graag meewerken? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar Nasira Mezgouti: n.mezgouti@minocw.nl.