iBestuur College Futureproof Informatiehuishouding Q&A sessie

In gesprek met de docenten: Vragen en antwoorden naar aanleiding van het Online College 4 juni.