iBestuur e-zine special: De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

Onze maatschappij maakt een snelle digitaliseringsslag door. Wat betekent dit voor de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Is die flexibel genoeg en tegelijk ook robuust en veilig? Deze special is een introductie op de toekomstverkenning. We nodigen u uit mee te denken over hoe de inzichten in uw organisatie van toepassing kunnen zijn.

Uitgave van iBestuur in samenwerking
met Future Lab | Voorjaar 2020