‘Wat doen we met het onzichtbare archief in de kelder’ iBestuur Magazine

Een terugblik op twee Future Lab werkateliers

Hoe ga je dan om met data uit het verleden, het heden en de toekomst? Die vraag stelt Reframing Studio in het rapport ‘Future Lab, De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ aan iedereen die met overheidsdata te maken heeft. En welke functies zijn er straks nodig om de  informatie in goede banen te leiden? Waar nu een archivaris achteraf kijkt wat er bewaard moet worden en hoe, worden medewerkers straks allemaal informatieverwerkers die veel eerder in het proces beslissen wat bewaard moet worden en openbaar gemaakt. Wat betekent dat voor je eigen werk?

Om deze vragen verder uit te werken organiseerde het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) twee werkateliers voor uitvoeringsorganisaties. Zo’n dertig collega’s van verschillende organisaties deden mee. In het eerste werkatelier hebben zij met behulp van mogelijke toekomstige functies, zoals de Verhaalhaler en de Beleidsarcheoloog, verkend welke informatiehouding voor hun organisaties het meest gewenst is. Vervolgens hebben ze de competenties gedefinieerd die ontwikkeld moeten worden om tot die informatiehouding te komen. In het tweede werkatelier kozen de deelnemers voor een van de toekomstige functies en hebben ze ideeën ontworpen voor tools, omgevingen en routines die overheidsorganisaties helpen vorm te geven aan de informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Lees in dit artikel een terugblik.