Interpretatie van de Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid versie 2.0

Dit document voorziet met een nadere interpretatie van de uitgangspunten van de Handreiking in een samenhangend geheel van functionele en productonafhankelijke eisen en wensen. Dit biedt organisaties binnen de Rijksoverheid een handvat bij de totstandbrenging van een technische oplossing die de implementatie van de Handreiking ondersteunt.