Handreiking Duurzaam digitaal toegankelijke pdf's

Sinds 1 juli 2018 moeten overheidsorganisaties hun websites, apps en kantoorbestanden digitaal toegankelijk aanbieden volgens het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Zo kunnen ook mensen met een visuele of auditieve beperking deze informatie raadplegen. Deze handreiking biedt praktische handvatten om te komen tot duurzaam digitaal toegankelijke pdf's.

Het document is tot stand gekomen vanuit het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDD), in samenwerking met Logius, Nationaal Archief, SSC-ICT, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).