Aan de slag met indicatoren Woo-verzoeken - Versie 2

Dit is de tweede versie van de uitwerking van indicatoren over informatieverzoeken aan rijksorganisaties op grond van de Wet open overheid (Woo), ofwel Woo-verzoeken.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde Testversie zijn ten eerste correctie en verduidelijking van de context en de terminologie, ten tweede (in samenhang daarmee) verbeterde formulering van de indicatoren over de afhandeling van Woo-verzoeken, en ten derde de aanvulling met indicatoren over bezwaar en beroep.