Eindrapportage Departementale IHH-Dashboards

De eerste fase van project Departementale IHH-Dashboards is afgesloten met een eindrapportage. De kern daarvan is een lijst met indicatoren die op het dashboard voor inzicht zorgen. Daarnaast bevat de rapportage een stappenplan voor het ontwikkelen van een dashboard, een aantal adviezen, achtergrondinformatie, en voorbeelden ter ondersteuning van het ontwikkelen van een departementaal IHH-dashboard. Ook zijn voorstellen voor het vervolg van het project in het document opgenomen.