KIOSK-tool getest: onvoldoende geschikt om berichtenapps te bewaren

De KIOSK in de huidige vorm biedt nog onvoldoende toegevoegde waarde om berichtenapps veilig te stellen ten behoeve van het Wob-proces. De inzet van tooling wordt relevant als dit het werkproces efficiënter en gemakkelijker maakt. Met de inrichting van de KIOSK die tijdens deze pilot is getest, is dit nog niet het geval.

Dat is de conclusie van de pilot waarin we de functionele mogelijkheden van een dergelijke tool om chatberichten te exporteren en veilig te stellen in het kader van het Wob-proces in de praktijk onderzochten.

In het lessons learned-rapport presenteren we de bevindingen uit deze pilot.

Vergroot afbeelding Een hand houdt een mobiele telefoon met daarom een berichtenapp geopend
Beeld: ©RDDI / Erik Jansen