Handige links

Uiteraard zijn er ook andere zeer handige websites, scans en communityplatforms waar nuttige informatie is te vinden. Hieronder is een overzicht te vinden van een aantal externe instrumenten die organisaties  kunnen helpen bij het op orde krijgen van de  informatiehuishouding.

Kennis en kunde

Trefwoordenboek voor informatieprofessional is er voor iedereen die zich met de informatiehuishouding van overheden bezighoudt. De wereld van informatieprofessionals, ICT’ers en archivarissen is mede door de digitalisering één groot vakgebied geworden. Dat vraagt om een gemeenschappelijke taal. Dit naslagwerk kan daarbij helpen.

Lees-Rijk is voor alle rijksfunctionarissen het toegangskanaal van het vinden van de juiste content binnen vakliteratuur en abonnementen. De producten die we vanuit de projecten bij het RDDI op de website hebben staan verwijzen soms naar een NEN of ISO norm. Via Lees-Rijk kun je de aanvullende informatie over NEN of ISO norm vinden.

NORA voor informatievraagstukken èn bestuursvraagstukken Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is een wiki voor architecten en beleidsmedewerkers in de Digitale Overheid, maar ook bestuurders en lijnmedewerkers.

Digitale overheid helpt ambtenaren, beleidsmakers en ICT-bouwers die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de digitale dienstverlening door het onder andere delen van kennis en kunde.

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid  is normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie

Open data toolkit Het stappenplan van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid is vooral bedoeld voor wie nog niet heel bekend is met Open Data.

Factor C is een manier van werken die helpt om in alle fases van een traject strategisch aan de slag te gaan met communicatie.

Innovatietoolkit voor het ontwikkelen van producten die gebruik maken van de nieuwste technologieën maar ook aan het stapsgewijs ontwikkelen van producten en services.

'10x Kennis borgen & benutten' bedoeld voor iedereen die beschikbare kennis binnen de organisatie wil verzamelen en gebruiken.

Leren & ontwikkelen bij het Rijk Alles over leren en ontwikkelen bij de rijksoverheid.

Scans

DUTO-scan is een requirement-analyse die inzicht biedt in de mate van duurzame toegankelijkheid van informatie binnen een afgebakende scope, zoals een werkproces van een overheidsorganisatie.

Communityplatforms

Kennisnetwerk informatie en Archief (KIA) is een ontmoetingsplaats voor professionals in de informatie-, archief- en erfgoedwereld.

Rijks Innovatie Community een ontmoetingsplaats voor iedereen dat zich bezig houdt met innovatie bij de rijksoverheid.