Handige links

Uiteraard zijn er ook andere zeer handige websites, scans en communityplatforms waar nuttige informatie is te vinden. Hieronder is een overzicht te vinden van een aantal externe instrumenten die organisaties  kunnen helpen bij het op orde krijgen van de  informatiehuishouding.

Kennis en kunde

Open-overheid.nl ondersteunt professionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals. Zij kunnen op de website terecht voor de verschillende beschikbare hulpmiddelen, het laatste nieuws, interessante bijeenkomsten en verhalen uit de praktijk.

Een van de drie sporen van Open Overheid is Open op Orde, het overkoepelend actieplan met 4 actielijnen om de informatiehuishouding van de Rijksoverheid te verbeteren en transparanter te maken.

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding stimuleert overheden de informatiehuishouding te verbeteren om te komen tot een responsieve overheid. Samen met hen benoemt hij de knelpunten en draagt hij oplossingen aan.

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken streeft naar een gelijkwaardige informatierelatie tussen burgers en overheid. Door door te signaleren, agenderen en aan te jagen en door mensen – en daarmee kennis – bij elkaar te brengen en het debat op gang te brengen en te houden.

Het Trefwoordenboek voor informatieprofessional is er voor iedereen die zich met de informatiehuishouding van overheden bezighoudt. De wereld van informatieprofessionals, ICT’ers en archivarissen is mede door digitalisering één groot vakgebied geworden. Dat vraagt om een gemeenschappelijke taal. Dit naslagwerk kan daarbij helpen.

Lees-Rijk is voor alle rijksfunctionarissen het toegangskanaal voor het vinden van de juiste content binnen vakliteratuur en abonnementen. De producten die vanuit RDDI-projecten op deze website staan verwijzen bijvoorbeeld soms naar een NEN- of ISO-norm. Via Lees-Rijk vind je de aanvullende informatie over deze NEN- of ISO-normen .

NORA voor informatievraagstukken èn bestuursvraagstukken. Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is een wiki voor architecten en beleidsmedewerkers in de Digitale Overheid, maar ook bestuurders en lijnmedewerkers.

Digitale overheid helpt ambtenaren, beleidsmakers en ICT-bouwers die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de digitale dienstverlening (onder meer) door het delen van kennis en kunde.

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid  geeft een normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie.

Factor C is een manier van werken die helpt om in alle fases van een traject strategisch aan de slag te gaan met communicatie.

Innovatietoolkit voor het ontwikkelen van producten die gebruik maken van de nieuwste technologieën maar ook aan het stapsgewijs ontwikkelen van producten en services.

'10x Kennis borgen & benutten' bedoeld voor iedereen die beschikbare kennis binnen de organisatie wil verzamelen en gebruiken.

Leren & ontwikkelen bij het Rijk Alles over leren en ontwikkelen bij de rijksoverheid.

Scans

Een DUTO-scan is een requirement-analyse die inzicht biedt in de mate van duurzame toegankelijkheid van informatie binnen een afgebakende scope, zoals een werkproces van een overheidsorganisatie.

Communityplatforms

Kennisnetwerk informatie en Archief (KIA) is een ontmoetingsplaats voor professionals in de informatie-, archief- en erfgoedwereld.

Rijks Innovatie Community een ontmoetingsplaats voor iedereen dat zich bezig houdt met innovatie bij de rijksoverheid.