Metingen

Om zo open en transparant mogelijk te zijn als overheid, meten we elk jaar wat goed gaat en wat beter kan. Rijksorganisaties doen hiervoor een zelfevaluatie waarmee ze kijken hoe de informatiehuishouding ervoor staat. Elke organisatie geeft aan hoever ze zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld in hoeverre de organisatie weet waar de risico’s en zwakke punten zitten in de informatiehuishouding, of er afspraken zijn over informatiebeheer met samenwerkingspartners, of informatiesystemen aan de eisen voldoen, en of medewerkers worden opgeleid op het gebied van informatiehuishouding. Op OpenOverheid.nl lees je meer over dit jaarlijks evalueren.