Wat zeggen de experts over informatieThuishouding?

Goed met overheidsinformatie omgaan kan in deze periode van thuiswerken een extra uitdaging zijn. In een eerdere interviewserie deelde een aantal rijksambtenaren hun ervaringen met informatie(t)huishouding. Nu laten we experts aan het woord over een aantal specifieke thema’s.