Infographic Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 is er een nieuwe wet die de toegang tot overheidsinformatie regelt: de Wet open overheid (Woo). Deze komt in plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze infographic wordt in een pagina uitgelegd wat de Woo precies inhoudt.