Handreiking: Actief openbaar maken doe je zo!

Het doel van deze handreiking is rijksorganisaties op weg helpen bij het actief openbaar maken van overheidsinformatie, in de eerste plaats vanuit de Wet open overheid (Woo). De handreiking gaat in op de redenen dat informatie actief openbaar gemaakt wordt, de voorbereiding op actieve openbaarmaking door het bepalen van de ambitie, en op de daadwerkelijke implementatie. De huidige versies, zijn geüpdatet en aangevuld naar v1. 3 in mei 2022.  Neem bij vragen contact op met het projectteam.