Wat is het beleid voor de omgang met berichtenapps?

Rijksbreed is afgesproken dat het gebruik van berichtenapps wordt ontraden voor werkgerelateerde zaken. Dit betekent dat alle medewerkers van de rijksoverheid terughoudend zijn met het gebruik van berichtenapps. In de praktijk betekent dit:

  • Informele communicatie mag via berichtenapps. Bijvoorbeeld een lunchafspraak of het plannen van een bijpraatmoment.
  • Procesmatig afstemmen is toegestaan. Bijvoorbeeld om collega‚Äôs te vragen naar een nota te kijken.
  • Het delen van vertrouwelijke of gerubriceerde informatie via berichtenapps is niet toegestaan.
  • Het delen van privacygevoelige informatie via berichtenapps is niet toegestaan.
  • Bestuurlijke besluitvorming via Berichtenapps wordt sterk ontraden.

Als er toch berichten over bestuurlijke besluitvorming worden gedeeld? Dan moeten berichten die van belang zijn voor de reconstructie van bestuurlijke besluitvorming worden opgeslagen in een Document Management Systeem.