Wat verstaan we onder sociale media? Om welke uitingen gaat het precies?

Sociale media bestaan uit een grote diversiteit aan online platformen waarin gebruikers met elkaar in contact komen door het plaatsen en delen van inhoud (content) of het reageren hierop. Onder sociale media verstaan we binnen dit project de volgende platformen:

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube

Dit zijn de platformen die binnen de rijkoverheid het meest gebruikt worden voor communicatie richting de burger. 

Bij het gebruik van sociale media door rijksorganisaties wordt een grote diversiteit aan content geproduceerd, gecommuniceerd en gedupliceerd. De content kan de vorm hebben van tekst, audio en beeld. Content kan permanent (tijdlijn Facebook) of tijdelijk zijn. Ook een reactie op content van een andere gebruiker, of informatie over de gebruiker (biografie zoals de info op een gebruikers Facebook pagina) behoort tot bruikbare informatie. Tot slot kunnen berichten onderling uitgewisseld worden en bieden sociale media platforms een optie tot privé communicatie tussen twee of meerdere gebruikers (Direct Messaging).