Sociale media is toch al openbaar, waarom dan de relatie met de Wob/Woo?

Wanneer sociale media gebruikt wordt voor het uitvoeren van overheidstaken, valt de daarop geplaatste informatie onder de reikwijdte van de Woo. De Woo op zichzelf verplicht overheidsorganisaties niet direct om informatie te bewaren. Bovendien hoeven documenten die publiekelijk zijn, zoals bij openbare berichten op sociale media, bij een informatieverzoek niet nogmaals openbaar te worden gemaakt. Een belangrijk te vermelden aanvulling hierop is dat documenten die publiek waren en later zijn verwijderd, mogelijk weer openbaar gemaakt moeten worden op grond van de Woo. Dit kan ook bij sociale media het geval zijn. Berichten kunnen bijvoorbeeld verwijderd worden en het platform kan ophouden te bestaan.


Hoewel de Woo niet verplicht tot bewaren van ‘documenten’ moeten ze wel beschikbaar zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Daarom is het belangrijk dat sociale media wordt gearchiveerd. Sociale media kan op moment x wel openbaar beschikbaar zijn. Dan hoeft het niet meegenomen te worden in een Wob-verzoek. Maar als het in de toekomst uit de lucht is, wat dan? Dan is het niet meer openbaar en komt de informatie in aanmerking voor informatieverzoeken.