Wat is de samenhang van dit project met de andere projecten van RDDI?

Binnen RDDI staat het project ‘Archiveren sociale media’ niet op zichzelf. Er zijn afhankelijkheden met andere projecten uit het programma:

  • Project Webarchivering Rijk, waarbij lessen kunnen worden gehaald uit de projectaanpak, het besluitvormingsproces, de archiveringsmethodiek, de technische oplossingsrichting en het implementatieplan, inclusief rijkskader.
  • Aanbesteding Websitearchivering, waar het archiveren van sociale media optioneel is meegenomen in de uitvraag naar aanvullende dienstverlening(concepten) en mogelijk aanvullende kennis wordt gevraagd vanuit het projectteam.
  • Project E-mailarchivering, welke aanknopingspunten kan bieden op het gebied van waardering en selectie en de borging van dit thema in de vorm van een rijksbrede richtlijn.
  • Project Wob-hulp, van waaruit wordt toegewerkt naar oplossingen voor onder andere het zoeken/vinden, classificeren en anonimiseren/lakken van informatieobjecten in het kader van de Wob-afhandeling. Die oplossingen kunnen mogelijk worden gebruikt bij het zoeken, vinden en verwerken van informatie die is veiliggesteld vanuit sociale media.