Gaan we tijdens de uitbraak van COVID-19 anders om met berichtenapps?

Nee, ook tijdens de uitbraak van COVID-19 is het rijksbrede beleid van kracht. Dit betekent dat ook nu het gebruik van berichtenapps voor werkgerelateerde zaken wordt ontraden. Bovenstaand beleid is dus nog steeds van toepassing.