Welke informatie moeten minimaal worden opgeslagen?

Het gebruik van berichtenapps voor werkgerelateerde doeleinden wordt sterk ontraden. Toch kan het voorkomen dat ze toch worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een crisis. Als dit gebeurd is het van belang dat alle berichten die gebruikt kunnen worden voor de reconstructie van bestuurlijke besluitvorming, worden opgeslagen in het Document Management Systeem.

Dit geldt voor alle processen, onderwerpen en beleidsterreinen.