Wie sluiten straks aan op de centrale voorziening voor websitearchivering?

Rijksonderdelen van de Staat der Nederlanden nemen verplicht deel aan de rijksbrede aanbesteding voor websitearchivering. ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid kunnen hier vrijwillig aan meedoen. Door deel te nemen aan de rijksbrede aanbesteding wordt u veel werk uit handen genomen.