Animatie Departementale informatiehuishoudingsdashboards

We zien een animatie.

*Rustige muziek*

Beeldtekst: Departementale informatiehuishoudingsdashboards.

Voiceover: De Rijksoverheid heeft de opgave om transparanter te worden en daarom willen rijksorganisaties de informatiehuishouding steeds beter maken. Daarmee is de behoefte ontstaan aan inzicht in hoe we omgaan met informatie. Een middel hiervoor is een dashboard. Daarmee wordt inzicht geboden. Het geeft antwoord op vragen aan de hand van indicatoren zoals: welke informatie heeft de organisatie beschikbaar en hoe lang duurt het om informatie te vinden? Dashboards geven antwoord op vragen zoals: wordt informatie tijdig verstrekt aan de verzoeker? Is de openbaarmaking volledig en tijdig? En worden metadatavelden goed ingevuld? Dashboards tonen de stand van zaken op een bepaald moment en laten zien hoe de onderwerpen zich in de tijd ontwikkelen. De informatie op het dashboard helpt om bij te sturen, zodat organisaties hun informatiehuishouding kunnen verbeteren. Hiermee worden leidinggevenden in staat gesteld om datagestuurde keuzes te maken. Daarnaast geven dashboards medewerkers inzicht in hun eigen werkzaamheden. Voor ontwikkelaars zijn een toolkit en dashboardcoaches beschikbaar. De toolkit bevat beschrijvingen van geschikte indicatoren en een stappenplan om het dashboard te ontwikkelen en implementeren. De dashboardcoach helpt jou met de opstart van jouw traject. Rijksorganisaties kunnen zo een dashboard ontwikkelen voor verschillende medewerkers, situaties, systemen en werkprocessen. Door ervaringen uit te wisselen kunnen de organisaties elkaar daarmee versterken. Want met actuele, compacte en duurzaam toegankelijke informatie wordt het een stuk makkelijker goede beslissingen te nemen. En daarmee de informatiehuishouding beter op orde te brengen ten behoeve van hergebruik van informatie.

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld.

Voiceover: Wil je meer weten over de dashboards? Kijk op www.informatiehuishouding.nl/projecten/dashboards. Of mail dashboardcoachihh@minocw.nl.

*Muziek eindigt*