Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving

De ‘Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving’ is volledig vernieuwd. Dit geeft rijksmedewerkers houvast over hoe om te gaan met overheidsinformatie. Denk hierbij aan het bewaren van informatie, maar ook aan het veilig en privacyverantwoord omgaan met informatie. Deze regeling geldt voor iedereen die werkt voor het Rijk en daarbij gebruik maakt van de digitale werkomgeving van de Rijksoverheid.