Verbeterpunten in de informatiehuishouding voor een tijdige en kwalitatief goede afhandeling van Wob-verzoeken

Dit onderzoeksrapport brengt in kaart welke good practices in de informatiehuishouding de afhandeling van Wob-verzoeken kunnen versnellen en verbeteren. Het onderzoek is tussen juli 2020 en januari 2021 uitgevoerd bij rijkorganisaties, in opdracht van RDDI project Wob-hulp.