Hand op het toetsenbord van een laptop.

Verkenning duurzaam databeheer

Aan welke eisen moet het beheer van data bij het Rijk voldoen om deze data duurzaam toegankelijk te maken? Op verzoek van RDDI heeft PBLQ de kaders en uitgangspunten voor databeheer bij Rijkspartijen geïnventariseerd en beschreven. Juridische kaders (zoals Wob, de AVG, de WHO en de Archiefwet) en meer, bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden en/of technische, organisatorische en mogelijk ethische vereisten hiervoor.

PBLQ beschrijft de uitkomsten van de verkenning in hun rapport dat is gebruikt als input voor Open op Orde, het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid.

Lees de samenvatting van het rapport Duurzaam digitaal databeheer, of het hele rapport ‘Duurzaam digitaal databeheer bij de Rijksoverheid: een verkenning’.

In 2021-2022 heeft RDDI met rijksorganisaties en samenwerkingspartners een verkenning uitgevoerd om te onderzoeken welke bijdrage het programma kan leveren om duurzame toegankelijkheid van data mogelijk te maken. De resultaten en een voorstel voor het vervolg zijn vastgelegd in het verslag van de verkenning.

Lees het verslag van de verkenning.

Na de verkenning heeft het Nationaal Archief in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen het vervolgtraject opgepakt. Wie vragen over of suggesties voor dat vervolgtraject heeft, kan contact opnemen met het Nationaal Archief via het e-mailadres info@nationaalarchief.nl. Vermeld u dan a.u.b. in het onderwerp van de mail: “Kennisproduct Duurzame Toegankelijkheid van Gegevens”.