Hand-out Hoe een dashboard jou helpt met je informatiehuishouding - printbaar

Burgers en de politiek verwachten dat een rijksorganisatie vragen kan beantwoorden en beslissingen kan verantwoorden. Om aan deze verwachtingen en bijbehorende wettelijke eisen te voldoen, moeten collega’s binnen het Rijk elkaars informatie kunnen vinden en (her)gebruiken. Hiervoor is het nodig dat de informatiehuishouding (IHH) op orde is en blijft. Een dashboard helpt je daarbij.