Bouwblokken voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op sociale media

Dit kennisproduct geeft inzicht in de kernaspecten (bouwblokken) voor het duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie op sociale media bij (Rijks)overheidsorganisaties.