Werkdefinities informatiecategorieën Woo

De Stuurgroep PLOOI heeft op 17 juli de eerste werkdefinities vastgesteld van vier van de informatiecategorieën die onder de Wet open overheid (Woo) verplicht zijn. De categorieën staan op open-overheid.nl.