Testversie Aan de slag met indicatoren over Toepassen van selectielijsten

Het project Departementale IHH-Dashboards ontwikkelde een testversie van de uitwerking van indicatoren over het toepassen van selectielijsten: waarderen, vernietigen en overbrengen van informatie.

Met feedback op de testversie draag je bij aan het verbeteren van het product. Je wordt van harte uitgenodigd om met de testversie aan de slag te gaan. Je feedback en praktijkvoorbeelden mail je naar dashboardcoachihh@minocw.nl, onder vermelding van “Testversie Aan de slag met indicatoren Selectielijsten”.

Reacties ontvangen vóór 1 juni 2023 worden gebruikt voor de eindversie.